Posted on

BIRDS memory game

12 вида защитени птици от България са обект на новият ми проект- BIRDS memоry game.
Египетски лешояд, Ловен сокол, Гургулица, Креслив орел,
Черен щъркел и др.
Разработен съвместно с Българско Дружество за Защита на Птиците / БДЗП.

Очаквайте през 2022!