BIRDS memory game* предварителна продажба

26.00лв.

Налично за предварителни продажби

Описание

*Очаквайте през 2024!

 

Вземете в ръцете си тази класическа игра! Тренирайте вашата памет по интересен и забавен начин, запознавайки се с нови видове птици.
Красивите и детайлни акварелни рисунки са дело на APASH illustration.

Инструкции за игра

Вие избирате трудността на играта в зависимост от броя карти, които решите да използвате. Тестето има 12 чифта карти ( по две еднакви). Играта започва като избраният брой карти се нареждат обърнати с гръб. Първият играч избира две карти, които да разкрие. Ако не са еднакви отново го обръща с гръб и е ред на другият играч. Ако са еднакви ги отделя и отново е негов ред. Играта продължава докато свършат всички карти и играча с най-много намерени двойки печели.
Опитайте се да запомните позиците на всяка карта, тъй като по време на игра ще се откриват все повече двойки. Можете да развиете своя стратегия на игра.
Играта е много полезна за развитие и трениране на детската памет.

Каузата

Проекта е разработен съвместно с Българско Дружество за Защита на Птиците / БДЗП / и представя 12 вида защитени птици – Египетски лешояд, Белоглав лешояд, Ловен сокол, Гургулица, Креслив орел, Черен щъркел, Червенобуза гъска, Къдроглав пеликан, Трипръст кълвач, Морски дъждосвирец, Бяла лопатарка и Царски орел. Тези птици са силно застрашени видове на територията на България. Към играта ще намерите кратка информационна книжка с описания на всяка птица, вид застрашеност и как конкретно бихте могли да помогнете за опазването им.

10% от продажбата на тази игра ще бъдат дарени на БДЗП с цел подпомагане защита на птиците!

Брой: 24 карти
Материал: мукава рециклирани материали
Размер на картите: 7 / 7 см
Брой играчи: от 2 до 3
Подходяща за възрастни и деца над 3 години

© APASH illustration 2024

 

Допълнителна информация

Тегло 0.300 kg

Доставка

Поръчките се изпращат с куриерска фирма Еконт Експрес. Ще получите смс известие, когато пратката е на посоченият офис / адрес до 3 работни дни. Минималната стойност на поръчките е 10 лв.
  • Безплатна доставка до офис на Еконт при поръчка на стойност над 100 лв
  • 5.90 лв / 8 лв – до офис на Еконт на база сума от наложен платеж
  • 7.90 лв / 12 лв – до точен адрес на база сума от наложен платеж
     

Дарение

10% от продажбата на тази игра ще бъдат дарени на БДЗП с цел подпомагане защита на птиците!

English

* Coming in 2024!

Get your hands on this classic game! Train your memory in an interesting and fun way, getting to know new species of birds. The beautiful and detailed watercolor drawings are by APASH illustration.

Game instructions
You choose the difficulty of the game depending on the number of cards you decide to use. The deck has 12 pairs of cards (two of the same). The game begins with the selected number of cards being placed face down. The first player chooses two cards to reveal. If they are not the same, he turns it over again and it is the turn of the other player. If they are the same, he separates them and it is his turn again. The game continues until all the cards are gone and the player with the most pairs found wins. Try to remember the positions of each card, as more and more pairs will be discovered during the game. You can develop your game strategy. The game is very useful for developing and training children’s memory.

The cause
The project was developed jointly with the Bulgarian Society for the Protection of Birds / BSPB / and presents 12 species of protected birds – Egyptian vulture, Bald vulture, Peregrine falcon, Gurgulitsa, Crested eagle, Black stork, Red-cheeked goose, Curly-headed pelican, Three-toed woodpecker, Plover, White-tailed Godwit and Golden Eagle. These birds are highly endangered species on the territory of Bulgaria. Along with the game you will find a short information booklet with descriptions of each bird, type of threat and how specifically you could help to protect them.

10% of the sale of this game will be donated to BSPB to help protect birds!

24 cards
Material: Mukava recycled materials
Card size: 7 / 7 cm
Number of players: 2 to 3
Suitable for adults and children over 3 years old

Made in Bulgaria.
© APASH illustration 2024

Също може да ви хареса…